Programma Filamanifestatie Diemen 22 en 23 april 2017

Voorlopig programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

Plaats: Sportcomplex Prins Bernhardlaan 2, 1111 ET Diemen.
Entreeprijs gratis.

Bezoekers

Zaterdag 22 april 2017
08.30 Restaurant open
10.00 Opening Filamanifestatie in restaurant
10.15 Opening zaal tentoonstelling, Handelaren
18.00 Sluiting zaal

 

Zondag 23 april 2017
10.00 Opening zaal tentoonstelling, Handelaren
16.00 Einde Filamanifestatie

Inzenders tentoonstelling (specifiek)

Uiterlijk 30 november 2016
Aanmelden voor tentoonstelling met gebruikmaking van aanmeldingsformulier. 30 november is de sluitingsdatum, waarop het aanmeldingsformulier binnen moet zijn!
Eerder aanmelden is dus gewenst.
Meldt u nu aan voor de tentoonstelling.

De aanmeldingstermijn wordt gesloten op 30 november 2016.
Aanmeldingsformulier Filamanifestatie

Reglement voor de Postzegeltentoonstelling m.i.v. 2014

Vrijdag 21 april 2017

15.00 Aanvang opbouw tentoonstelling
17.00 Aanvang inhangen kaders in de tentoonstelling

Zondag 23 april 2017

13.00 Aanvang jurygesprekken met inzenders
15.00 Prijsuitreiking Palmares
16.00 Aanvang afbreken tentoonstelling
16.00 Aanvang teruggave kaders aan inzenders

Jury (specifiek)

Vrijdag 21 april 2017
16.30 Aankomst voorzitter KNBF jury

 

Zaterdag 22 april 2017
09.00 Aankomst leden van de KNBF jury
19.00 Diner KNBF jury met comité Filamanifestatie

 

Zondag 23 april 2017
13.00 Aanvang gesprekken KNBF jury met inzenders
15.00 Prijsuitreiking Palmares

Handelaren (specifiek)

Zaterdag 22 april 2017
08.30 Zaal open voor handelaren
18.00 Sluiting zaal

 

Zondag 23 april 2017
09.00 Zaal open voor handelaren
16.00 Aanvang afbreken handelaren
17.00 Sluiting zaal

Vrijwilligers (specifiek)

Vrijdag 21 april 2017
11.00 Verzamelen vrijwilligers voor leggen vloerplaten in sporthal
12.00 Aanvang leggen vloerplaten in sporthal
14.30 Verzamelen vrijwilligers voor opbouw tentoonstelling in sporthal
15.00 Aanvang opbouw tentoonstelling in sporthal
18.00 Soep met broodjes voor vrijwilligers

 

Zaterdag 22 april 2017
09.00 Zaal open voor vrijwilligers
18.00 Sluiting zaal

 

Zondag 23 april 2017
09.00 Zaal open voor vrijwilligers
16.00 Aanvang afbreken tentoonstelling
16.15 Aanvang teruggave kaders aan inzenders
17.00 Sluiting zaal
18.00 Soep met broodjes voor vrijwilligers

Reglement

De organisatoren van de tentoonstelling hebben het recht, zonder opgave van redenen, personen de toegang te weigeren, dan wel personen te (laten) verwijderen uit de tentoonstellingsruimte.

De handel in postzegels, postwaardestukken ed, is uitsluitend toegestaan aan de door de organisatie van deze tentoonstelling toegelaten personen.

Iedere aansprakelijkheid voor vermissing van goederen, beschadiging van zegels, kwaliteit van gekochte en verkochte zegels, poststukken etc, (alles in de meest uitgebreide zin des woords) berust geheel en uitsluitend bij de desbetreffende bezoeker of handelaar. Noch de eigenaar van het gebouw noch de organisatie kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De organisatie kan daarnaast niet aansprakelijk worden gesteld voor vermiste kledingstukken of andere eigendommen. Let dus zelf goed op uw eigendommen!